Кручокпен ТоУды Йрену

Шалуды? негізгі т?рлері

1. Ілмекпен то?у туралы т?сінік беру, шартты белгілермен то?у ?дістерін ?йрену ж?не ?ауіпсіздік ережелерін еске т?сіру.

2.О?ушыларды? ілмекпен то?у білімдерін, икемділіктерін ж?не танымды? ?ызы?ушылы?тарын арттыру,?мыт болып бара жат?ан ?ол?нер т?рлерін жандандыру.

3. О?ушыларды? ?ол?нерге деген ынталарын ?алыптастыру, іскерлікке. ыптылы??а,эстетикалы? тал?амды??а баули отырып,шы?армашылы? ж?мыстар?а т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі: аралас.

Саба?ты? ?дісі: т?сіндіру,с?ра?- жауап,сараманды? ж?мыс.

К?рнекіліктер: ілмек бізбен то?ыл?ан дайын б?йымдар,ілмек біз,жіп -т?рлері,интерактивті та?та,?лгі журналдар,кітаптар

1. ?йымдастыру кезе?і.

?й тапсырмасын тексеру:

1.То?ыма ?неріне байланысты с?ра?тар ?ойылып, о?ушылар жауап береді

2. Ма?ал – м?тел сайысы.(?нерге байланысты.)

3.« Ана к?рген тон пішер» (О?ушыларды? дайында?ан бейне к?ріністері).

Жа?а саба? : Шалуды? негізгі т?рлері

То?у ?нері-?аза? хал?ыны? ежелден келе жат?ан е? ал?аш киімі мен ?й жабды?ыны? негізі бол?ан ?нер. Ілмек бізбен то?у ?те ертеде Солт?стік Африкада 13-14 ?асырда ?зын ілмекпен то?удан бастал?ан,одан Шы?ыс Еуропада, Ресейде,Азия елдерінде дамы?ан. Ілмек біз іліп то?у?а арнал?ан бізді? бір т?рі.Ілмек бізді ?р т?рліматериалданжасайды.Олар:а?аш, алюминий,пластмасса,темір.Ілмек біздерді ілмек басыны? диаметіріне ?арай н?мірмен ажыратады.Жуан жіптерді жуан ілмек бізбен, жі?ішке жіптерді жі?ішкеілмек бізбен то?у керек.Ілмекті? ?алы?ды?ы да ?р т?рлі болуы м?мкін./2 ден- 8мм-ге дейін/. Диаметрі 4- 6 мм ?алы? ж?н,то?ыма жіп б?йымдар?а ?олданылады.Ирис, мулине,ромашка жіптер ?шін жі?ішке ілмек ?олданылады/ 2-3мм/Ілмек — жіптен 2- есе ?алы? болу керек.?стіге киетін киімлерді бостау иірілген,ал салфетка,с?мке сия?ты заттарды шира? иірілген жіппен то?иды. ?рнек т?рлері ромб, жола?, ирек, ?шб?рышты, ай?ас,к?п жапыра?ты,Ілмек бізбен то?ыл?ан б?йымдар беріктігімен, ?семдігімен ерекшеленеді.

Ілмек бізбен то?ыл?ан б?йымдар. Слайд к?рсетіледі.

То?у?а арнал?ан иірім жіп т?рлері.(Сызба)

Шалуды? негізгі т?рлері.(Сызба)

1. Ж?мыс орны жа?сы жары?тандырыл?ан болу керек;

2. Орынды? ар?асына с?йеніп тік отыру ?ажет;

3. Ж?мыс барысында ар?асы бар орынды?та басты с?л иіп отыру керек;

4. То?ып отыр?ан б?йым мен к?зді? ара?ашы?ты?ы 35-40 см.;

5. Ж?мысты? басында ж?не ая?ында ?олды жуу керек;

6. Ілмек бізді ауыз?а салу?а бомайды;

7.Ілмек бізді? ?шы ?ауіпсіз шектелген болу керек8 Ж?мыс со?ында барлы? ??рал –жабды?тарды ?орабында са?тау ?ажет.Сергіту с?ті.О?ушыларды екі топ?а б?лу, «Ісмерлер», «Шеберлер».«Ісмерлер» тобына тасырма:ілмек бізбен то?ылатын б?йымдар, «Шеберлер» тобына?шекей б?йымдар (суретін салу,с?збен жазу,сызбамен к?рсету ?ор?ау т.б.)

«К??іл ?ойса. олдан келмейтін іс жо?».Сараманды? ж?мыс.1Ж.О. Т. Е.2. ?ажетті ??рал –жабды?тар дайындау: жіп, ілмек біз,?айшы.3. Ж?мысты? орындалу реттілігі:* ?лпілдек шалу ар?ылы тізбекше то?у * жай шалумен то?ып шы?у*бір бос жіп іліп екі ба?анша жасау* екі бос жіп іліп бір ба?анша жасау* бір бос жіп іліп екі ба?анша жасау* ж?мысты ?айталап то?у.* біткен то?уды бекіту

Саба?ты бекіту : Кесте толтыру.

То?ыма ?нері адамны? несіне айнал?ан ?

Детское ажурное платье-вязание крючком.Платье узором-волна.Вяжем круглую кокетку Платье на малышку

Иірім жіп б?йымны? несіне байланысты ?

Ілмек бізді? т?рлері

Солт?стік Африкада ?зын ілмекпен то?у ?ай ?асырда пайда болды ?

Бос шалуды? шартты белгілері

Бір шалмалы ба?анша шартты белгісі

Бос шалу тізбегі б?йымны? ?ай шетін ??райды?

Саба?ты ба?алау: білімдерін ж?мыстарын саралап ба?алау.

?йге тапсырма: еркін та?ырыпта ілмек бізбен ?р т?рлі б?йымдар то?у.

Шаль, с красивым узором, с бусинами. № 3 — Идея для вязания шали крючком.

Просмотр содержимого документа
«Шалуды? негізгі т?рлері »

Пәні: Технология

Мұғалімі:Рахманбекова Кульсым.

Ілмекпен лента тоқу вяжем ленту крючком crochet

Сабақтың тақырыбы: Шалудың негізгі түрлері

1. Ілмекпен тоқу туралы түсінік беру, шартты белгілермен тоқу әдістерін үйрену және қауіпсіздік ережелерін еске түсіру.

2.Оқушылардың ілмекпен тоқу білімдерін, икемділіктерін және танымдық қызығушылықтарын арттыру,ұмыт болып бара жатқан қолөнер түрлерін жандандыру.

3. Оқушылардың қолөнерге деген ынталарын қалыптастыру, іскерлікке,ұқыптылыққа,эстетикалық талғамдыққа баули отырып,шығармашылық жұмыстарға тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: аралас.

Сабақтың әдісі: түсіндіру,сұрақ- жауап,сарамандық жұмыс.

Көрнекіліктер: ілмек бізбен тоқылған дайын бұйымдар,ілмек біз,жіп -түрлері,интерактивті тақта,үлгі журналдар,кітаптар

1. Ұйымдастыру кезеңі.

Үй тапсырмасын тексеру:

1.Тоқыма өнеріне байланысты сұрақтар қойылып, оқушылар жауап береді

2. Мақал – мәтел сайысы.(Өнерге байланысты.)

3.« Ана көрген тон пішер» (Оқушылардың дайындаған бейне көріністері).

Жаңа сабақ : Шалудың негізгі түрлері

Тоқу өнері-қазақ халқының ежелден келе жатқан ең алғаш киімі мен үй жабдығының негізі болған өнер. Ілмек бізбен тоқу өте ертеде Солтүстік Африкада 13-14 ғасырда ұзын ілмекпен тоқудан басталған,одан Шығыс Еуропада, Ресейде,Азия елдерінде дамыған. Ілмек біз іліп тоқуға арналған біздің бір түрі.Ілмек бізді әр түрліматериалданжасайды.Олар:ағаш, алюминий,пластмасса,темір.Ілмек біздерді ілмек басының диаметіріне қарай нөмірмен ажыратады.Жуан жіптерді жуан ілмек бізбен, жіңішке жіптерді жіңішкеілмек бізбен тоқу керек.Ілмектің қалыңдығы да әр түрлі болуы мүмкін./2 ден- 8мм-ге дейін/. Диаметрі 4- 6 мм қалың жүн,тоқыма жіп бұйымдарға қолданылады.Ирис, мулине,ромашка жіптер үшін жіңішке ілмек қолданылады/ 2-3мм/Ілмек — жіптен 2- есе қалың болу керек.Үстіге киетін киімлерді бостау иірілген,ал салфетка,сөмке сияқты заттарды ширақ иірілген жіппен тоқиды. Өрнек түрлері ромб, жолақ, ирек, үшбұрышты, айқас,көп жапырақты,Ілмек бізбен тоқылған бұйымдар беріктігімен, әсемдігімен ерекшеленеді.

Ілмек бізбен тоқылған бұйымдар. Слайд көрсетіледі.

Тоқуға арналған иірім жіп түрлері.(Сызба)

Шалудың негізгі түрлері.(Сызба)

1. Жұмыс орны жақсы жарықтандырылған болу керек;

2. Орындық арқасына сүйеніп тік отыру қажет;

3. Жұмыс барысында арқасы бар орындықта басты сәл иіп отыру керек;

4. Тоқып отырған бұйым мен көздің арақашықтығы 35-40 см.;

5. Жұмыстың басында және аяғында қолды жуу керек;

6. Ілмек бізді ауызға салуға бомайды;

7.Ілмек біздің ұшы қауіпсіз шектелген болу керек8 Жұмыс соңында барлық құрал –жабдықтарды қорабында сақтау қажет.Сергіту сәті.Оқушыларды екі топқа бөлу, «Ісмерлер» , «Шеберлер».«Ісмерлер» тобына тасырма:ілмек бізбен тоқылатын бұйымдар, «Шеберлер» тобынаӘшекей бұйымдар (суретін салу,сөзбен жазу,сызбамен көрсету қорғау т.б.)

«Көңіл қойсаң,қолдан келмейтін іс жоқ» .Сарамандық жұмыс.1Ж.О.Ұ. Т.Қ.Е.2. Қажетті құрал –жабдықтар дайындау: жіп, ілмек біз,қайшы.3. Жұмыстың орындалу реттілігі:* үлпілдек шалу арқылы тізбекше тоқу * жай шалумен тоқып шығу*бір бос жіп іліп екі бағанша жасау* екі бос жіп іліп бір бағанша жасау* бір бос жіп іліп екі бағанша жасау* жұмысты қайталап тоқу.* біткен тоқуды бекіту

Монша?тан жасал?ан б?йымдар

Білімділік: о?ушылар?а монша? туралы, оны? т?рлері, ерекшелігі, ?олданылуы жайлы т?сінік беру, монша?тан гул, ?рнек то?уды ?йрету.

Дамытушылы?: ?з бетінше ж?мыс істеу да?дысын ?алыптастыру, шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту.

Т?рбиелік: ?ол?нерге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру, ептілікке, тал?ампазды??а, шыдамдылы??а баулу.

Саба?ты? типі: Аралас саба?

Саба?ты? т?рі: Жа?а саба?ты игеру.

Тоқып үйрену. крючокпен тоқу. 1-ші сабақ

Саба?ты? ?дісі: топпен ж?мыс.

Саба?ты? к?рнекілігі: Слайдтар, суреттер, дайын б?йымдар.

П?наралы? байланыс: бейнелеу ?нері.

Саба?ты? барысы:

І.?йымдастыру. Психологиялы? дайынды?.

?рбір адам: Туысым, досым, ж?ра?атым.

?рбір саба?: ?йрену, ??у, ?ла?ат.

?рбір ісі?: Тірлік, тірек, адамды?.

?рбір с?зі?: Шынды?, бірлік, адалды?.

ІІ. Жа?а саба??а дайынды?

1.?стіміздегі зат неден тігіделі?

2. Апам киізге . ?рнек салды.

3. Киімді не ар?ылы тігеміз?

4. Кілемні? жиегінде болады.

5. ?йде жерге не т?сейміз?

6. ?йдегі заттарды немен ?иямыз?

Бисер деген с?зді? ?зі ?са? монша?тар?а берілген жалпы т?сінік. ?са?, домала?, сопа?ша, ?р т?рлі хрусталь, шыны, керамикалы? материалдардан жасал?ан монша?тарды бисер деп атайды.

?аза?ша бисер су монша?, ?са? монша?, жал?ан маржан деп атайды. Бисермен то?у к?п уа?ытты талап етеді. Барлы? ?ол?нер сия?ты бисер то?уды? да тарихы бар. Бисерді? шы?у тарихы ?йнекті? пайда болуымен тікелей байланысты. Ал ?йнекті? ?ашан пайда бол?анына ?лі к?нге дейін на?ты дерек жо?. Дегенмен, ?йнекті дайындауды? е? ал?аш ??пиясын Финикия елі аш?ан деген а?ыз бар. Б?л а?ызда финикалы? к?пестер ?лемді ж?зіп ж?ріп Сирия?а то?тайды. ?здеріне азы? дайындау ма?сатымен от?а ?азанын ?ою ?шін аралдан ?лкен тас іздейді. Ешн?рсе таппа?ан олар ?лкен б?лігін пайдаланады.

Жалынны? ысты? температурасынан селитра еріп, ?зен ??мына араласып, с?йы? ?йнек болып а??ан екен. Финикалы? к?пестер б?кіл Жерорта те?ізіні? хал?ына ?йнектен жасал?ан б?йымдарды сат?ан екен. Кейбір деректер бойынша, ?йнекті? отаны Ежелгі Египет бол?ан. ?йнектен жасал?ан монша?тар, амулет, ыдыс-ая?тар сонау б.з.д. ХІ ?асыр ескерткіштерінен табыл?ан. ?йнек масса?а кобальт, мыс, маргенец ?осу ар?ылы Египеттіктер к?гілдір, жасыл, ал?ызыл т?сті ?йнек ал?ан. Е? ал?аш бисер атауы д?л осы Египет елімен байланысты. Оны? атауы арабты? «бусра» немесе «бусер» деген с?зінен шы??ан-жасал?ан маржан.

Су монша?пен то?уды? е? к?п тара?ан т?рі- параллельді то?у.

( Жа?а а?параттан ал?ан ма?л?маттарын о?ып беру)

Сараманды? ж?мыс: Монша?пен кестелеу
— ?ауіпсіздік ережесі:
1) Тот бас?ан инемен ж?мыс жасау?а болмайды.
2) Инені аузы?а салма.
3) Монша?тар шашылып кетпес ?шін оларды б?лек жалпа? ыдыстарда немесе ?орапшаларда ?ста?ан ж?н.
4) Сымды ?айшымен ?ияды.
5) Сымды к?зге жа?ын ?стамайды.

Ж?мысты? барысы:
— Монша?пен кестелуді? алдында матаны кергішке тартып, оны? бетіне сурет салынады, немесе суретке ?арамай-а? ?ркім ?з ?иялына сай ?рнекткп кестелей беруіне болады
— Матаны кестелеп бол?ан со? кергіштен босатып, шетіне орын ?алдыра отырып ?иып, ?тіктейді. Кесте ?аттыра? болу ?шін астына ?алы?ыра? матадан астар тігіледі.
— Матаны монша?пен кестеленген жа?ымен ?тіктеуге болмайды, монша? еріп, табанына жабысып ?алуы м?мкін.
— Кестелерді? алдында кестені? нобайын сызып, жобалап к?рген д?рыс.
Жа?а саба? с?зж?мба? ар?ылы бекітіледі.
1. ?лтты? бас киім (б?рік)
2. ?ыз баланы? монша?ты бас киімі (та?ия)
3. сырып тігілетін т?сеніш

4. Кесе салатын ?алта (кесе?ап)
5. Ж?нді иіретін ??рал (?ршы?)

Ма?ал – м?телдерді ая?тау:
1. Жеті рет ?лшеп. (бір рет кес)
2. К?з ?ор?а?. (?ол батыр)
3. Ата к?рген. (о? жанар)
Шеше к?рген. (тон пішер)
4. Асыл ?айшы пішуге с?н,. ?асы? ішуге с?н (к?міс)
5. ?нерден ?йрен, ?нерсізден. (жирен)
6. Б?гінгі істі. (?алдырма ерте?ге)
7. Батыр адам ?ор?а?ты с?ймес, шебер адам. с?ймес (жал?ауды)
8. Келісіп пішкен тон. болмас (келте)
9. ?нерлі болу зейнет, ?нерсіз болу. (бейнет)

Саба?ты ?орытындылау:
— су монша?пен (бисермен) кестелеуді? технологиясымен таныса отырып, сапалы да с?нді б?йымдар жасап, ?рі зерттеп шы?армашылы? жобамен танысты?. ?р?айсысымыз ?зімізді? ?нерлі екенімізге к?з жеткізуге ?демі кестелер жасау?а тырысты?.
О?ушылар білімі тест ар?ылы тексеріледі:
1. Бисер ?андай заттан жасал?ан?
а) а?аштан ?) шыныдан
2. Шыны неден алын?ан?
а) таби?и сода ?) тас к?мір
3. Бисер т?рі: а) шыны ?) стеклярус
4. Египетте бисерді ал?аш?ыда ?алай ата?ан?
а) бусер ?) бисер
5. Ресейде бисерді ?з т?жірибесімен жаса?ан кім?
а) А.С.Пушкин ?) М.Ю.Ломоносов
?йге тапсырма:
Ба?алау:
Ж?мыс орнын жина?тау.

Просмотр содержимого документа
«Монша?тан жасал?ан б?йымдар »

«Шамалған бекеті жаңа қазақ орта мектебі»

коммналдық мемлекеттік мекемесі

Тексерілді Бекітемін:

ДТІЖО Мектеп директоры

И. Ж.Аманбаева _______А. Карекеева

М.А. Иманалиева

Тақырыбы:

«Моншақ пен жұмыс »

Үйірме онкүндігі негізінде 3 «в» сыныбында өткізілген ашық сабақ

Сынып жетекшісі: Раймбек Е.Р

Сабақтың тақырыбы: Моншақ пен жұмыс

Сабақтың мақсаты:

Білімділік: оқушыларға моншақ туралы, оның түрлері, ерекшелігі, қолданылуы жайлы түсінік беру, моншақтан гул, өрнек тоқуды үйрету.

Дамытушылық: Өз бетінше жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру, шығармашылық қабілеттерін дамыту.

Тәрбиелік: Қолөнерге деген қызығушылығын арттыру, ептілікке, талғампаздыққа, шыдамдылыққа баулу.

Ар?ада жатып «к?пір» ?алпын ?абылдау.

Саба?ты? та?ырыбы : Ар?ада жатып «к?пір» ?алпын ?абылдау.

1. Білімділік: К?пір жатты?уды? техникасын ?йрену.

2. Денсаулы? са?тау: Тепе-те?дікті са?тау?а арнал?ан жатты?уларды к?рсетіп т?сіндіру.

3. Т?рбиелік: О?ушыларды? иілгіштік дене ?асиетін дамыту. ?зара к?мектестікке ?йрету.

Спорт ??ралдары: гимнастикалы? т?сеніштер,секіртпе, ыс?ыры?.

?ткізілетін орны: спорт залы Уа?ыты: 45 мин

Саба? мазм?ны М?лшері ?дістемелік н?с?аулар

Кіріспе б?лім 15 минут

О?ушыларды сап?а т?р?ызу: 2' Спорт.киіміне назар аудару.

Б) саба?ты? та?ырыбы мен ма?сатын хабарлау. 15"

Сапта?ы жатты?улар :

О??а! Сол?а! Арт?а! Сол?а! 15" О? ?олды ж?мып, сол ?олды? ала?анын ашып т?ру.

Ж?ру ж?не оны? т?рлері: Б?йры?ты д?рыс орындау керек.

а)?олды жо?ары тік к?теріп, ая?ты? ?шымен ж?ру; 15" Денені тік ?стап, ?олды жо?ары тік созу керек.

?)?олды екі жа??а созып, ?кшемен ж?ру; 15" Денені тік ?стап ж?ру, ара?ашы?ты?ты са?тау.

б)?олды белге ?ойып, сырт?ы ?ырымен ж?ру; 15" Денені тік ?стау.

в)?олды белге ?ойып, ішкі ?ырымен ж?ру. 15"

Арнайы ж?гіру жатты?улары:

-? жылан т?різдес ж?гіру; 1'55"

-тізені жо?ары к?теріп ж?гіру; 30"

-ая?ты арт?а б?гіп ж?гіру;

Крючокпен тоқып үйрену

— о? (сол) жа? ?ырмен тіркеле адымдап ж?гіру; 20"

-? ая?ты? ?шын созып, алды?а ?айшы т?різдес ж?гіру.

Ж?ру, тыныс алу жатты?улары:

а) о?ушыларды бір лекке т?р?ызу 10" Екі ?олды жо?ары к?теріп дем алу, екі ?олды т?сіріп дем шы?ару

Екі екіден орындайтын жатты?уларды? т?рлері:

1.Екі бала ?арама-?арсы т?рып, о? ?олдарын бір-біріні? иы?ына ?ойып, о? ая?тарымен секіру. 6-8 рет

2. Екі бала ?арама-?арсы т?рып, сол ?олдарын бір-біріні? иы?ына ?ойып, сол ая?тарымен секіру. 6-8 рет

3.Сол ?алыпта т?рып, ая?тарын кезекпен ал?а, арт?а сермеу (?р ая?пен 6-8 рет ?айталау).

4. Екі бала теріс ?арап т?рып ?олдас?анда, сол ?алыпта отырып- т?ру. 6-8 рет

5. Екі бала бір-біріні? ?олынан ?стап бір ая?ты тізеде б?гіп отырып-т?ру (?р ая?пен 6-8 рет ?айталау)

Жатты?уды орында?ан кезде о?ушылар ар?аларын тік ?стау ?ажет.

Ая?тарыны? тізелерін б?гпеу

Саналу ретінде жатты?у жасау.

Ая?ты? ?шын к?термеу.

Негізгі б?лім

«К?пір» жасау т?сілдері: 27'

  1. Жерге шал?адан жатып, ая? ?олымен жерді тірей денемен «к?пір» жасау. Денені д?рыс к?теру
  2. ?абыр?а?а ар?аны жа?ын ?стап т?рып, екі ?олды иы?тан асыра ?абыр?а?а тіреп, ?ол еденге тірелгенше шал?ай?ан ?алыпта біртіндеп т?мен т?су.Жарты ?адамдай ?ашы? т?ру.
  3. Биік затты?, мысалы, орынды?ты? ?стіне шал?айып барып, ?олмен тіреп то?тау.?олды жерге ?арай к?збен э?ргізіп еденге т?су.
  4. Екі баланы? ?стас?ан ?олдарыны? ?стінен шал?ая иіліп барып, жерге ?олын тіреп т?ру.

?орытынды б?лім 3'

1. Сап?а т?р?ызу. М??алім б?йры?ы

2. Саба?ты? ?орытындысын жасап ба?алау. Бір лекке т?р!

3. ?йымдастырып ?айтару. ?йге тапсырма беру.

Просмотр содержимого документа
«Ар?ада жатып «к?пір» ?алпын ?абылдау.»

Гимнастика сабағының күнделік жоспары № 35-36

Сабақтың тақырыбы : Арқада жатып «көпір» қалпын қабылдау.

Сабақтың мақсаты :

1. Білімділік: Көпір жаттығудың техникасын үйрену.

2. Денсаулық сақтау: Тепе-теңдікті сақтауға арналған жаттығуларды көрсетіп түсіндіру.

3. Тәрбиелік: Оқушылардың иілгіштік дене қасиетін дамыту. Өзара көмектестікке үйрету.

Спорт құралдары: гимнастикалық төсеніштер,секіртпе, ысқырық.

ПОДСТАВКА КРЮЧКОМ.Шәйнектің астына қоятын крючокпен

Өткізілетін күні : 28.11-3.12 — 2”А“; 28.11-3.12 — 2”Б “,28.11-2.12 — 2”В .

Өткізілетін орны: спорт залы Уақыты: 45 мин

Кіріспе бөлім 15 минут

Оқушыларды сапқа тұрғызу:

Б) сабақтың тақырыбы мен мақсатын хабарлау.

Саптағы жаттығулар :

Оңға! Солға! Артқа! Солға!

Жүру және оның түрлері:

а)қолды жоғары тік көтеріп, аяқтың ұшымен жүру;

ә)қолды екі жаққа созып, өкшемен жүру;

Жилет крючокпен

б)қолды белге қойып, сыртқы қырымен жүру;

в)қолды белге қойып, ішкі қырымен жүру.

Арнайы жүгіру жаттығулары:

-​ жылан тәріздес жүгіру;

-тізені жоғары көтеріп жүгіру;

-аяқты артқа бүгіп жүгіру;

— оң (сол) жақ қырмен тіркеле адымдап жүгіру;

-​ аяқтың ұшын созып, алдыға қайшы тәріздес жүгіру.

Крючокпен тоқып үйрену 1-сабақ

Жүру, тыныс алу жаттығулары:

а) оқушыларды бір лекке тұрғызу

Екі екіден орындайтын жаттығулардың түрлері:

1.Екі бала қарама-қарсы тұрып, оң қолдарын бір-бірінің иығына қойып, оң аяқтарымен секіру.

2. Екі бала қарама-қарсы тұрып, сол қолдарын бір-бірінің иығына қойып, сол аяқтарымен секіру.

3.Сол қалыпта тұрып, аяқтарын кезекпен алға, артқа сермеу (әр аяқпен 6-8 рет қайталау).

4. Екі бала теріс қарап тұрып қолдасқанда, сол қалыпта отырып- тұру.

5. Екі бала бір-бірінің қолынан ұстап бір аяқты тізеде бүгіп отырып-тұру (әр аяқпен 6-8 рет қайталау).

Кручокпен ТоУды Йрену